ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

             ΔΡΑΜΑ   06/07/2017

                         Αρ. Πρωτ.:  9501

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ.
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Αθανάσιος Πεταλάς
Τηλ.:2521351122  Fax:2521055070
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο

Δράμα 66100

E-mail: pedi13@eopyy.gov.gr
ΠΡΟΣ:

Φαρμακευτικό Σύλλογο Δράμας

(με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα όλα τα μέλη)

 

 

ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»

 ΣΧΕΤΙΚΑ : 1.Το με Αρ.Πρωτ. : Οικ.38425/31/10/2014

2.Το με Αρ.Πρωτ.:  ΔΒ4Γ/Π60/33/Οικ.41793/26-11-2014

3.Το με Αρ.Πρωτ.:  ΔΒ4Γ/Π60/37/Οικ.45126/23-12-2014

 1. Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/3/Οικ.2283/23-12-2014
 2. Το με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4B/Π60/2/Οικ.2244/18-01-2017
 3. Το με Αρ.Πρωτ.:  ΔΒ4B/Γ32/2-31-01-2017

Έγγραφα του ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την διαδικασία υποβολής λογαριασμού φαρμακείων,

πρέπει να υποβληθούν μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα τα κάτωθι παραστατικά:

Οι συνταγές χωρίζονται σε 2 λευκούς πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΥΥ.

 

          Α’ λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

 

 1. Ηλεκτρονικές συνταγές των φαρμάκων, εμβολίων, των ορών και των παραγώγων

αίματος, αλλά και των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του ν.4270/2014 ανασφάλιστους, τους ευρωπαίους ασφαλισμένους, αλλά και των χειρόγραφων συνταγών ή ηλεκτρονικών που εκτελέστηκαν χειρόγραφα.

 1. Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (Σ.Σ.Υ)
 2. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων
 3.   Φωτοτυπία τιμολογίου συνταγών  που αφορούν τους ευρωπαίους ασφαλισμένους
 4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Σ.Κ.Π) Φαρμάκων.

   

Όλα τα παραπάνω τοποθετούνται μέσα στο φάκελο υποβολής.

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου, ο αριθμός τιμολογίου φαρμάκων, ο αριθμός των συνταγών και το αιτούμενο ποσό.

 

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

         Β’ λευκός πλαστικός φάκελος περιέχει:

 

              

 

1.Συνταγές ευρωπαίων ασφαλισμένων

2.Φωτοτυπία τιμολογίου Ευρωπαίων ασφαλισμένων

 

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου, ο αριθμός τιμολογίου, ο αριθμός των συνταγών και το αιτούμενο ποσό .

 

ΟΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

Εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΕΟΠΥΥ ΔΡΑΜΑΣ

 1. Αίτηση- Δήλωση φαρμακείου
 2. Βεβαίωση Φορολογικής  Ενημερότητας
 3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής  Ενημερότητας
 4. Συνοδευτικό Σημείωμα  Υποβολής(Σ.Σ.Υ)
 5. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων
 6. Φωτοτυπία τιμολογίου Συνταγών που αφορούν τους ευρωπαίους ασφαλισμένους
 7. Φωτοτυπία Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής(Σ.Κ.Π) Φαρμάκων

 

ΟΛΑ   ΝΑ    ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ .

 

 

Εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

ΚΜΕΣ   ΕΟΠΥΥ

 

 1. Συνοδευτικό Σημείωμα  Υποβολής(Σ.Σ.Υ)
 2. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων
 3. Πρωτότυπο Τιμολόγιο συνταγών που αφορούν τους ευρωπαίους ασφαλισμένους
 4. Συγκεντρωτική Κατάσταση πληρωμής ( Σ.Κ.Π.) φαρμάκων

 

ΟΛΑ   ΝΑ    ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ .

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

                                                                                                Ο Προϊστάμενος

 

 

                                                                                           Αμπατζόγλου Λάζαρος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ e-ΔΑΠΥ (28-2-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΣΑ

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Η περιφερειακή διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Δράμας μας απέστειλε νέες οδηγίες παραλαβής λογαριασμών,με κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα.Δείτε τις νέες οδηγίες πιο κάτω…

 

 

20141128_10485620141128_105044

Nέες οδηγίες συμπλήρωσης καταστάσεων του ΕΟΠΥΥ και διευκρινίσεις

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Π60/3
Προς:
1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου Αθήνα, ΤΚ 118 54
e-mail: pfs@ath.forthnet.gr
2. ΚΜΕΣ Πειραιώς 181 (1ος όροφος), Τ.Κ. 11853
Θέμα: «Σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται και τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και τιμολογίων λογαριασμού φαρμακείου». 
Σχετικό: 1. Νόμος 4093/2012, άρθρο 1, υπ. ΙΒ 2 παρ. 12.
2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Οικ. 232/2-1-2014. 3. Y.A. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/2012).

Α. Σύμφωνα με τον ανωτέρω σχετικό νόμο ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του (σχετικό 2).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου.
Για τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες) και τις ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα προστίθεται κανονικά το 1 ευρώ στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου και αφαιρείται από την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκτέλεσης.
Για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου το τιμολόγιο του φαρμακείου και η συγκεντρωτική κατάσταση του τροποποιούνται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα όπου περιλαμβάνονται και αναλυτικές πληροφορίες για την συμπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών (συνημμένα 1).Β. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/2014) άρθρο 18: ‹‹ Η μηνιαία δαπάνη κάθε φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη από την οποία εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, ταινίες σακχάρου, αναλώσιμα καθώς και το ΕΚΑΣ και γενικότερα ότι δεν αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα››. Σε εφαρμογή των παραπάνω:
I. Τα αναλώσιμα υλικά ήδη υποβάλλονται ξεχωριστά στο λογαριασμό του φαρμακείου.
ΙΙ. Η αφαίρεση του ΕΚΑΣ θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΚΜΕΣ οπότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από το φαρμακείο.
ΙΙΙ. Οι συνταγές που εκτελούνται από 1-2-2014 και μετά, και περιέχουν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, θα εκτελούνται ξεχωριστά (από την ΗΔΙΚΑ θα υπάρχει η δυνατότητα τα προϊόντα αυτά να συνταγογραφούνται ξεχωριστά) και θα κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο στο λογαριασμό του φαρμακείου. Για την δαπάνη των προϊόντων αυτών θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο. Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που αφαιρούνται από την φαρμακευτική δαπάνη και οι συνταγές τους εκτελούνται ξεχωριστά (συνημμένο 2).
Ειδικά για τον Ιανουάριο του 2014 παρότι οι συνταγές που αφορούν σε εμβόλια, ορούς και παράγωγα αίματος, έχουν καταχωρηθεί στην συγκεντρωτική κατάσταση του φαρμακείου, η δαπάνη για αυτά τα προϊόντα θα αθροιστεί ξεχωριστά και θα εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο από αυτό των φαρμάκων. Το άθροισμα των ποσών των δύο τιμολογίων πρέπει να συμφωνεί με αυτό του αιτούμενου ποσού της συγκεντρωτικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Timologio final
ΛΙΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Print_Area_Page_1
Print_Area_Page_2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΠ 

Η ΣΚΠ συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία και έχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Συμπλήρωση πεδίων

ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές που υποβάλλονται (π.χ. 02, 10) ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός – Αριθμός – ΤΚ – Περιοχή
ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ 
1η στήλη: «Ημέρα» 
Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα που αφορούν τα στοιχεία της κάθε
γραμμής.

2η στήλη: «Α/Α τελευταίας συνταγής» 
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών η
τελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.

3η Στήλη: «Αξία Συνταγών» 
Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων
των συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα (00:00 – 24:00).

4η Στήλη: «Συμμετοχή Ασφαλισμένων»
Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι σαν συμμετοχή (ποσοστό 10% η 25% επί της τιμής αποζημίωσης κάθε φαρμάκου) για τα φάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη ημέρα. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 1€ που τυχόν παρακρατήθηκε από τον ασφαλισμένο.

5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» 
Αναγράφεται το άθροισμα των επιβαρύνσεων (ως «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» νοείται το μέρος της διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης που τυχόν βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ).

ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής) Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά):

 • Το πλήθος των κλινικών συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το συγκεκριμένο μήνα,
 • Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων των συνταγών κλινικών, και
 • Το άθροισμα των επιβαρύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ 
Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών.

1€ – ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Αναγράφεται το πλήθος των συνταγών που υπόκεινται στις διατάξεις για το 1€1€ – ΠΟΣΟ
Αναγράφεται το ποσό που εισπράχθηκε λόγω του 1€ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : Υπολογίζεται με τον τύπο:

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = ΣΑξίας – ΣΣυμμετοχής + ΣΕπιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αριθμός: Η Σειρά (αν υπάρχει) και ο αριθμός του τιμολογίου φαρμάκων
Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
Ποσό: Το «Πληρωτέο από τον ΕΟΠΠΥ» ποσό του τιμολογίου
Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (αν π.χ. πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικό τιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπει να αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων).

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Η ΣΚΠ αφορά συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις ορών, εμβολίων, παραγώγων αίματος και αναλωσίμων ΔΕΝ καταχωρούνται με τις συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη ΣΚΠ από 1-2-2014.

2. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη, ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ. Απαιτείται όμως να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο για τα αναλώσιμα υλικά και ένα για ορούς εμβόλια και παράγωγα αίματος και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής σαν ξεχωριστό «πακέτο».

3. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων και εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.

4. Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων ΕΚΤΟΣ του φακέλου.

5. Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται (δίπλα από τα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεων αναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΠΥΥ 2014

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑ-ΟΡΟΙ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΠ 2014

ΣΚΠ 2014

Επιστολή του Φ.Σ. Δράμας προς τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ  76  Τελ. 25210-25020

66100  ΔΡΑΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δράμα 17.01.2014

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε το τελευταίο διάστημα με σχετική αλλαγή της νομοθεσίας επιτρέπεται η διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής σε διάφορα καταστήματα όπως τα Super Market με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη μιας σχετικής επιγραφής.  Παράλληλα γιγαντώνεται ανεξέλεγκτα η δημιουργία e-shop φαρμακείων αλλά και άλλων επιχειρήσεων που δεν προσδιορίζονται οι οποίες διαθέτουν τέτοια σκευάσματα, όπως επίσης και εξειδικευμένα προϊόντα φροντίδας δέρματος και φυτοθεραπείας ελεύθερα μέσω του διαδικτύου προς αγορά κατά την κρίση του καταναλωτή, χωρίς να παρεμβάλλεται επαφή με φαρμακοποιό. Στον ειδικό τύπο, τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλεται έντονα η άποψη πως στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την μνημονιακή πολιτική η διάθεση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα πρέπει να  μπορεί να γίνεται επίσης ελεύθερα από τα Super Market.  Ταυτόχρονα η τιμή τους θα απελευθερωθεί στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης  εξοικονόμησης πόρων για τους ασθενείς. Πέρα από τη διαμάχη σχετικά με το εάν αυτή η ενέργεια θα οδηγήσει σε διαφορετική διαμόρφωση τελικών τιμών διάθεσης προς τον ασθενή (εις το όνομα της οποίας γίνεται και αυτή η «αυτό-αποκαλούμενη» μεταρρύθμιση),ζήτημα για το οποίο υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και μελέτες μεταξύ διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΠΟΥ, σας ζητούμε να εκφράσετε ως καθ’ όλα αρμόδιοι την άποψή σας σχετικά με το εάν και κατά πόσο είναι ασφαλής η χορήγηση (και κατ επέκταση επικίνδυνη ή όχι για την δημόσια υγεία) ΜΥΣΥΦΑ, δερμοκαλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων εκτός των φαρμακείων χωρίς την επίβλεψη και την επιστημονική συμβουλή του φαρμακοποιού είτε στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διάθεσης μέσω Internet είτε στα πλαίσια της διάθεσης μέσω καταστημάτων όπως τα Super Market.

Εξάλλου είναι γνωστό ότι το δίκτυο φαρμακείων καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου επί 24ώρου βάσης,             και οι τιμές διάθεσης των διατιμημένων σκευασμάτων είναι από τις χαμηλότερες πανευρωπαϊκά. Ειδικότερα οι πωλήσεις των ΜΥΣΥΦΑ στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ παρά την χαμηλή τους τιμή είναι πολύ χαμηλές ποσοστιαία συγκρινόμενες με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Μετά ενός σημείου δημιουργείται η εντύπωση πως πολιτεία επιθυμεί να άρει τον φυσικό φραγμό διάθεσης  (το χέρι του φαρμακοποιού) αυτών των σκευασμάτων αντιμετωπίζοντας τα ως αγορά που μένει να αναπτυχθεί.

Ανάλογης φύσης ζητήματα εγείρονται και από δημοσιεύματα  (Ημερησία 03/01/2014) που θέλουν τα ΕΛΤΑ να είναι  στο άμεσο μέλλον σε θέση να εκτελούν συνταγές και να αποστέλλουν τα φάρμακα στους ασφαλισμένους, αν και δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι συνθήκες μέσα από τις οποίες τα ΕΛΤΑ θα μπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Πέραν αυτών των προσφάτων εξελίξεων θα μπορούσαμε να πούμε συνοπτικά ότι η κατάσταση στο χώρο του φαρμάκου έχει ως εξής:

Η δημιουργία ενός πολύπλοκου συστήματος υπολογισμού συμμετοχών με την εισαγωγή εννοιών όπως αυτή της ασφαλιστικής τιμής αλλά και του περιβόητου 1 ευρώ επιβάρυνσης ανά συνταγή έχουν μεν καταφέρει να ρίξουν την φαρμακευτική δαπάνη εντός των προϋπολογιζόμενων στόχων, πρακτικά όμως με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της πραγματικής συμμετοχής του ασθενή για την κάλυψη του κόστους της θεραπείας του.

Οι (ας ευχηθούμε προσωρινές) μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών, η σημαντική καθυστέρηση αποπληρωμής χρεών του 2011 του ΕΟΠΥΥ προς όλους τους συνεργαζόμενους με αυτόν υγειονομικούς χωρίς την δυνατότητα συμψηφισμού έναντι στην εφορία η οποία αγνοεί το γεγονός της καθυστέρησης πληρωμών απαιτώντας φόρο από ανείσπρακτα χρήματα καθιστά την λειτουργία του μικρομεσαίου φαρμακείου μια πολύπλοκη και πολλές φορές αδύνατη χωρίς εξωτερικό δανεισμό διαδικασία. Καλώς ή κακώς τα φαρμακεία απορρόφησαν αυτές τις καθυστερήσεις πληρωμών, οι οποίες σε συνδυασμό με την διαρκή υποτίμηση των τιμών των φαρμάκων τα οδήγησε σε οικονομική ασφυξία στην συντριπτική τους πλειοψηφία.

Η εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμακείων, οι ΣΥΦΑ και οι ιδιωτικές αποθήκες έπεσαν και αυτές θύμα των εξελίξεων με τα φαρμακεία να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τις τιμές των αποθεμάτων να πέφτουν διαρκώς και από την άλλη μεριά η φαρμακοβιομηχανία να τηρεί άκαμπτη στάση προκαλώντας ελλείψεις και επιβάλλοντας εξωπραγματικές προϋποθέσεις διάθεσης φαρμάκων. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η εξαιτίας των ελλείψεων επιπλέον δυσκολία έγκαιρης σωστής θεραπείας των ασθενών λόγω μη ύπαρξης φαρμάκων που πολλές φορές δεν έχουν υποκατάστατα. Επίσης οι θέσεις εργασίας μειώνονται θεαματικά.

Είναι ευνόητο ότι ο μέσος ασθενής δεν διαθέτει την οικονομική άνεση για να καλύπτει την θεραπεία του την στιγμή της χορήγησης των φαρμάκων και δυσκολεύεται ή αδυνατεί να διαθέσει χρήματα για σκευάσματα που λειτουργούν επικουρικά μεν αλλά εστιάζονται στην πρόληψη ή αποτροπή της εκδήλωσης των συμπτωμάτων των ασθενειών όπως οι βιταμίνες, τα συμπληρώματα διατροφής και τα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα. Έτσι και ο φαρμακοποιός πρέπει άτυπα να διαχειριστεί παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα τα χρέη του ασθενή του προς αυτόν αντιμετωπίζοντας καθημερινά ευκόλως εννοούμενα ανθρωπιστικά διλήμματα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών εξακολουθεί να εμπιστεύεται το φαρμακείο της γειτονιάς αναγνωρίζοντας τον ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Εκπαιδεύει τους ασθενείς για την σωστή λήψη των φαρμάκων, ελέγχει τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, αξιολογεί καθημερινά την πορεία της θεραπείας των ασθενών ενημερώνοντας τους για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας που τους ταλαιπωρούν. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε ο φαρμακοποιός να αμείβεται για τις υπηρεσίες αυτές ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές με ελλιπή υγειονομική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση η διάγνωση και η επιλογή της θεραπείας πρέπει να παραμείνει στα χέρια του γιατρού. Η προχορήγηση φαρμάκων που δεν αφορούν σε χρόνιες παθήσεις όπως τα αντιβιοτικά χωρίς να προηγηθεί ιατρική εξέταση μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Δυστυχώς και σε επίπεδο νοσοκομειακών ιδρυμάτων ο ρόλος του φαρμακοποιού αγνοείται επιδεικτικά (όπου αυτός υπάρχει) ενώ στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικές κλινικές) το υπέρογκο κόστος ασφάλισης καθιστά αποτρεπτική την πρόσληψη εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών του ΕΟΠΥΥ και προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η προσπάθεια για ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας έχει πετύχει σημαντική πρόοδο σε κάποιους τομείς αλλά ακόμη δεν μπορεί να ειπωθεί πως έχει επιλύσει σημαντικά περισσότερα προβλήματα από αυτά που δημιούργησε, δεν έχει θεσπιστεί ακόμη η κάρτα υγείας για να υπάρχει συνολική εικόνα της θεραπείας του ασθενή, δεν υπάρχει εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις, ενώ ακόμη και σήμερα ο ιατρικός κόσμος τεχνηέντως επιχειρεί να επιβάλλει την εμπορική ονομασία έναντι της δραστικής ουσίας ως κριτήριο επιλογής σκευάσματος για την θεραπεία των ασθενών.  Δυστυχώς η προπαγάνδα ενάντια στα γενόσημα έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο δημιουργίας εντυπώσεων στους ασθενείς.

Δεν έχουμε μεταβεί ακόμη σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη ο φαρμακοποιός να πρέπει να ελέγχει ένα σύνολο συνοδευτικών εντύπων και δικαιολογητικών επί της συνταγής (σφραγίδες) ενώ τα παραπεμπτικά χορήγησης αναλωσίμων υλικών για τους διαβητικούς αλλά και οι χειρόγραφες συνταγές πρέπει να καταχωρούνται από τον φαρμακοποιό απορροφώντας σημαντικό χρόνο εργασίας που θα μπορούσε να διατίθεται για την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Ο φαρμακοποιός μάλιστα πρέπει να ελέγχει και την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενή ενώ η διαρκής μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης φαρμάκων (ειδικότητες ιατρών που μπορούν να τα χορηγήσουν, διαγνώσεις που πρέπει να καταχωρηθούν) με ακατάπαυστη ροή εγκυκλίων οδηγούν στην περικοπή πολλές συνταγές με το κόστος να το επωμίζεται ο φαρμακοποιός που δεν ενημερώνεται εγκαίρως για αυτές να μην μπορεί να ζητήσει ένσταση και επανεξέταση των περικοπών.

Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως για τα φάρμακα υψηλής αξίας το κέρδος του φαρμακοποιού έχει οριστεί στα 30 ευρώ ενώ υπάρχει υποχρεωτική έκπτωση στον ΕΟΠΥΥ (rebate) το οποίο υπερβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις τα 30 ευρώ με αποτέλεσμα πρακτικά ο φαρμακοποιός να πληρώνει προσωπικά την θεραπεία του ασθενή, ή στην καλύτερη περίπτωση να πληρώνει μετρητά ένα πόσο και να εισπράττει το ίδιο ποσό με λίγα ευρώ περισσότερα ορισμένους μήνες μετά. Προφανώς όπου υπάρχει τραπεζικός δανεισμός το κόστος δανεισμού υπερβαίνει αυτά τα λίγα ευρώ με αποτέλεσμα και πάλι ο φαρμακοποιός να καλύπτει προσωπικά το κόστος θεραπείας του ασθενή.

Υπό αυτές τις συνθήκες πληρωμών, με τις δεδομένες τιμές φαρμάκων, το μέγεθος της γραφειοκρατίας και χωρίς θεσμοθετημένη αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ακόμη και εάν θεωρήσουμε πως ένα φαρμακείο είχε ατελείωτη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, χώρους και εξοπλισμό και επανδρωνόταν αποκλειστικά από φαρμακοποιούς που δεν θα είχαν αντίρρηση να εργάζονταν 12ωρα για την ελάχιστη αμοιβή που προβλέπεται από το κράτος ο κάθε ένας από αυτούς προκειμένου να εργαστεί δεοντολογικά θα έπρεπε να είχε υπό την επίβλεψη του εκατοντάδες ασθενείς στους οποίους θα μπορούσε να αφιερώνει μόνον περί τα 15 λεπτά μηνιαίως ανά ασθενή καθαρά και μόνο προκειμένου να «προλάβει» να καλύψει το ελάχιστο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος. Η διαρκείς μειώσεις τιμών, η απώλεια επαγγελματικής ύλης, η γραφειοκρατία, η φορολογία και η οικονομική αποδυνάμωση του συστήματος υγείας ενδέχεται να έχουν ως άμεση συνέπεια την μείωση σε ποσότητα και ποιότητα των υπηρεσιών που οι υγειονομικοί μπορούν να παρέχουν στους ασθενείς.

Δεν είναι πρόθεση μας με την επιστολή αυτή ούτε να απαιτήσουμε από το ΑΠΘ να λύσει όλα τα προβλήματα του συστήματος υγείας, ούτε να απεμπολήσουμε τις ευθύνες μικρής μερίδας «συναδέλφων» για τον τρόπο που λειτουργούν απέναντι στους ασθενείς ή τους υπόλοιπους συναδέλφους τους κει γενικότερα τους υπόλοιπους υγειονομικούς. Όπου και όπως μπορούμε στεκόμαστε απέναντί τους. Οι περικοπές παροχών επί δικαίων και αδίκων ήδη έχουν φέρει το σύστημα υγείας και τους στηριζόμενους σε αυτό ασθενείς στα όρια τους και πέρα από αυτά. Το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που περιγράφτηκε παραπάνω κλονίζει και αμφισβητεί το ρόλο του φαρμακοποιού της γειτονιάς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ρόλο που γνωρίζουν από πρώτο χέρι κάτοικοι ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών.  Με ανεπαρκή πρόληψη λόγω αδυναμιών του συστήματος η στροφή στην αυτοθεραπεία μέσω των e-shop και των Super Market υπό το καθεστώς ανεξέλεγκτης διαφήμισης και τιμολογιακής πολιτικής εκτός του ότι θα γονατίσει τα φαρμακεία θα προκαλέσει την εμφάνιση νέου κύκλου προβλημάτων τα οποία κατά την κρίση μας είστε σε καλύτερη θέση από εμάς να επισημάνετε στο ευρύ κοινό, και την πολιτική ηγεσία καθώς και να τονίσετε τη σημασία του φαρμακείου της γειτονιάς στην αλυσίδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Ο        Πρόεδρος                                                                                    Ο  Γραμματέας

Ράγιας     Δημήτρης                                                                        Ζουρνατζόγλου Γιώργος

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πύλη του Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών https://www.eopyykmes.gr απ’ όπου κάνοντας εισαγωγή με το username και το password που είχατε ορίσει κατά την εγγραφή σας,μπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε τη βεβαίωση παρακρατήσεων ημερολογιακού έτους 2013 για την εφορία (αφορά τις παρακρατήσεις του rebate,τις εισφορές του ΤΣΑΥ που έχουν παρακρατηθεί μέσω των λογαριασμών του ΕΟΠΥΥ και τυχόν απορρίψεις συνταγών).Επίσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά μήνα τις κρατήσεις ΤΣΑΥ και την εκκαθάριση του λογαριασμού σας ΕΟΠΥΥ για τους μήνες Μάρτιο ως και Σεπτέμβριο.Η εικόνα που θα δείτε κατά την εισαγωγή σας στο σύστημα θα είναι η παρακάτω…σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία εισαγωγής σας στο σύστημα (username ή και password) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) ΕΟΠΥΥ.Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα,fax και email) μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eopyykmes.gr/contact.xhtml

Καταγραφή eopyykmes

Καταστάσεις ναρκωτικών

Υπενθυμίζουμε ότι τα φαρμακεία πρέπει να υποβάλλουν τις καταστάσεις ναρκωτικών στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις (πρώην νομαρχίες) σε δύο αντίτυπα,μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

 

Μπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε τη σχετική κατάσταση εδώ κι εδώ

Περί βιταμινών,συμπληρωμάτων διατροφής και ΜΥΣΥΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ                  

                 ΔΡΑΜΑΣ                                          

   ΓΑΛΗΝΟΥ  76  τηλ. 25210-25020                                 

             66100  ΔΡΑΜΑ

 

ΔΡΑΜΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

  ΑΡΙΘ.  ΠΡ.355

 

Προς τα μέλη του Φ.Σ.ΔΡΑΜΑΣ

 

Συνάδελφοι

Με τις πρόσφατες εκλογές στους συλλόγους συμπληρώθηκε μια δύσκολη τριετία που συνέπεσε με την επιβολή των μνημονιακών επιταγών στην ελληνική κοινωνία και σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές προς το δυσμενέστερο για το ελληνικό φαρμακείο. Η περίοδος που ξεκινάει εξακολουθεί να βρίσκει τον πολύπαθο τομέα της υγείας στο μάτι του μνημονιακού κυκλώνα που πλήττει το χειμαζόμενο ελληνικό λαό.

Όσον αφορά το λειτούργημά μας, η φαρμακευτική δαπάνη έχει συρρικνωθεί πλέον σε όρια επιβίωσης τόσο για τους πολίτες όσο και για το μέσο φαρμακείο. Ταυτόχρονα διάφορα οικονομικά συμφέροντα εποφθαλμιούν και επιχειρούν να αποσπάσουν επαγγελματική ύλη από τα φαρμακεία μας. Τα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας πήραν εδώ και καιρό το δρόμο για τα ράφια των σούπερ μάρκετ ,ενώ είναι γεγονός η υπουργική απόφαση που ανοίγει το πεδίο για να ακολουθήσουν την ίδια πορεία διάφορα συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες σε πρώτη φάση, ενώ οι νεοφιλελεύθερες επιταγές και οι επιθυμίες των αδηφάγων  «αγορών» ζητάνε το ίδιο και για τα ΜΥΣΥΦΑ.

Σε αυτό τον επίμονο πόλεμο που δεχόμαστε συνάδελφοι, εναντίον της επαγγελματικής μας ύλης, δεν είμαστε χωρίς όπλα. Η ευρεία γεωγραφική διασπορά των φαρμακείων ,το κύρος που μας προσδίδει η επιστημονική μας κατάρτιση ,η εμπιστοσύνη που εξακολουθούν να δείχνουν οι πολίτες στο φαρμακείο της γειτονιάς και στην συμβουλή του επιστήμονα φαρμακοποιού, είναι μερικά από αυτά. Σας καλούμε να τα χρησιμοποιήσετε με σθένος ενάντια σε όσους επιβουλεύονται το επάγγελμά μας και το ρόλο του στην πρωτοβάθμια περίθαλψη της ελληνικής κοινωνίας. Σας καλούμε να επιλέξετε τη συνεργασία με εταιρείες που θα σεβαστούν το φαρμακείο ως κανάλι διανομής και τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού. Προωθήστε προϊόντα που δε θα λάβουν θέση στα ράφια των ανταγωνιστών μας. Καταστήστε σαφές σε όσες εταιρείες σπεύσουν να μπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ότι κάτι τέτοιο θα έχει αντίστοιχες συνέπειες στην παρουσία τους στα δικά μας ράφια.

Συνάδελφοι, όλα τα προηγούμενα χρόνια πλήθος εταιρειών και προϊόντων έγιναν γνωστά και απέκτησαν καλό όνομα μέσα από τα φαρμακεία μας και από τη δουλειά που κάναμε όλοι εμείς. Πλέον πρέπει να γίνει κατανοητό στον καθέναν τούτη την ώρα της κρίσης, ότι αυτός είναι ένας δρόμος αμφίδρομης επικοινωνίας και πως η προώθηση μέσα από τα ράφια των φαρμακείων μας και μέσω της επιστημονικής συμβουλής του φαρμακοποιού έχει ως προϋπόθεση και την αντίστοιχη στήριξη των εταιρειών προς το φαρμακείο!

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο  Γραμματέας

Ράγιας Δημήτριος                                                                      Ζουρνατζόγλου Γιώργος

Τα επικυρωμένα αποτελέσματα των εκλογών του Φ.Σ. Δράμας της 10ης Νοεμβρίου 2013.

Αρέσει σε %d bloggers: